Usługi geodezyjne i kartograficzne.

Geodezja jest to nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni. Wynikiem geodezyjnych pomiarów w terenie są różnego rodzaju specjalistyczne opracowania graficzne. Sama nazwa została wprowadzona przez Arystotelesa i pochodzi z języka greckiego, od słów geo – Ziemia i daiso – będę dzielił. Kartografia z kolei – to nauka zajmująca się wszelkiego rodzaju mapami, to również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją, jak i rozpowszechnianiem map.

W tym właśnie zakresie w największym skrócie działa firma Smółka Michał Usługi Geodezyjne M.s.

Nasza firma istnieje na rynku od 2000 roku. Siedziba firmy jest zlokalizowana we Wronkach, w powiecie szamotulskim, na terenie województwa wielkopolskiego. Świadczymy usługi kartograficzne i geodezyjne.

Działamy na rynku budowlanym nieprzerwanie od 17 lat. Ten czas pozwolił nam wypracować standardy działania na wysokim poziomie w zakresie geodezji i kartografii. Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i firmami oraz instytucjami.

Geodezja i kartografia może być pasją.

To prawda a my jesteśmy tego przykładem. Tak się składa, że nasza praca jest naszą pasją. To idealne połączenie przekładające się na uzyskiwane efekty. W skład naszego zespołu wchodzą pracownicy posiadający odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Posiadamy również specjalistyczny sprzęt. Pomiarów dokonujemy przy użyciu nowoczesnych tachimetrów, niwelatorów i pryzmatów oraz innych urządzeń geodezyjnych. Sprzęt pochodzi od renomowanych producentów.
Do naszych nadrzędnych obowiązków należy tyczenie i podział działek oraz wyznaczanie granic. Jest to bardzo istotna, często kluczowa czynność przy późniejszej sprzedaży lub darowiźnie, dlatego przeprowadzamy tę operację z wyjątkową dokładnością i profesjonalizmem.

usługi geodezyjne

Usługi geodezyjne

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne, tyczymy oraz dzielimy działki, wyznaczamy ich granice. Sporządzamy inwentaryzację geodezyjną. Dokonamy wszelkich koniecznych pomiarów działek i budynków, powierzchni lokali.

usługi geodezyjne

Redakcja map

Zajmujemy się redakcją map. Posiadamy specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowaną załogę z odpowiednimi kwalifikacjami. Sporządzamy mapy aktualizacyjne, jak również mapy do celów projektowych.

usługi geodezyjne

Obsługa inwestycji

Sporządzimy geodezyjną dokumentację powykonawczą, obsłużymy pod kątem geodezji budowę i montaż, inwestycję. Sporządzimy geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przygotujemy geodezyjną osnowę realizacyjną, wytyczymy obiekt.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu osoby indywidualne, firmy, a także instytucje. Nasza siedziba mieści się we Wronkach. Obsługujemy głównie teren powiatów takich jak: szamotulski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, poznański