Galeria

Widok człowieka stojącego na ulicy, na działce, czy przy drodze ze specjalistycznymi przyrządami do pomiaru pewnie nie jest wszystkim obcy. To właśnie jest geodeta, który mierzy, wytycza, zapisuje w  informacje w notatkach.  To właśnie na tej podstawie dokonuje się wytyczenia miejsca pod autostradę, drogę, czy budowę domu. Te właśnie pomiary muszą być precyzyjne i dokładne a przede wszystkim wiarygodne.

Specjalistyczny sprzęt.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt, który pozwala nam z dużą precyzją wyznaczyć teren. Pomiarów dokonujemy przy użyciu nowoczesnych tachimetrów, niwelatorów i pryzmatów oraz innych urządzeń geodezyjnych. Sprzęt pochodzi od renomowanych producentów.

Redakcja map.

Zajmujemy się redakcją map. Sporządzamy mapy aktualizacyjne, jak również mapy do celów projektowych.

Pomiary inwentaryzacyjne.

Zajmujemy się inwentaryzacją budowli, budynku, inwentaryzacją działki, czy przyłączy bądź sieci uzbrojenia.

Podziały nieruchomości.

Zrobimy podział geodezyjny budynku, nieruchomości, działki. Dokonamy połączenia działek, rozgraniczenia nieruchomości. Sporządzimy wykaz synchronizacyjny, zmian gruntowych, wyznaczymy bądź wznowimy granice działki.

Obsługujemy inwestycje.

Sporządzimy geodezyjną dokumentację powykonawczą, obsłużymy pod kątem geodezji budowę i montaż, inwestycję. Sporządzimy geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przygotujemy geodezyjną osnowę realizacyjną, wytyczymy obiekt.