Oferta

Produkty i usługi świadczone przez firmę - Smółka Michał Usługi Geodezyjne M.s.

Nasza oferta w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych skierowana jest do osób indywidualnych, firm, jak i instytucji. Działamy na terenie Wronek w województwie wielkopolskim.  Zajmujemy się nie tylko pomiarami ziemi, ale i pomiarami obiektów budowlanych, inwentaryzacjami, podziałami nieruchomości, innym usługami. 

Szczegółowy zakres produktów i usług:

Pomiary geodezyjne realizacyjne

 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków,
 • pomiary pionowości obiektów,
 • pomiary powierzchni budynku,
 • pomiary powierzchni działki,
 • tyczenie budynków,
 • tyczenie obiektów budowlanych,
 • tyczenie tras,
 • tyczenie urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu,
 • wyznaczanie punktów głównych,

 

Redakcja map

 • sporządzanie map aktualizacyjnych,
 • sporządzanie mapy do celów projektowych.

Pomiary powykonawcze inwentaryzacyjne

 • inwentaryzacja budowli,
 • inwentaryzacja budynku,
 • inwentaryzacja działki,
 • inwentaryzacja przyłączy,
 • inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu.

Rozgraniczenia i podziały nieruchomości

 • podział geodezyjny budynku,
 • podział nieruchomości,
 • połączenia działek,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • wykaz synchronizacyjny,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wyznaczanie granic działki,
 • wznowienie granic działki.

Obsługa inwestycji

 • geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
 • geodezyjna obsługa budowy i montażu,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • geodezyjne opracowanie projektu budowlanego,
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 • przygotowanie geodezyjnej osnowy realizacyjnej,
 • tyczenie obiektów.